آشنایی با کمیته

بر کسی پوشیده نیست که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی، تنها معدودی از ادیان به عنوان ادیان رسمی در ایران شناخته شدند و پیروان ادیان غیر از حقوق انسانی و شهروندی محروم گردیدند! البته کار به اینجا ختم نشد و حتی پیروان همان ادیان به اصلاح رسمی در قانون اساسی نیز با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف مواجه شدند که عمدتا به جهت فضای امنیتی و سانسور خبری گسترده حاکم در ایران، صدای این دسته از هموطنان راه به جایی نمی یابد!بسیاری نیز هستند که از حقوق اولیه انسانی خود در قانون اساسی ایران، اطلاعیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط که کشور ایران نیز آنها را به امضاء رسانده با خبر نمی باشند!

کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان با هدف مبارزه با تبعیض عقیدتی تشکیل شده و در راستای سیاست های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، تلاش می نماید با انجام پروژه های آموزشی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی نسبت به آگاه سازی هموطنان از حقوق انسانی خود اقدام نماید و به علاوه پژواکی باشد برای صدای آن دسته از هموطنانی که تحت تبعیض عقیدتی قرار می گیرند.