درخواست عضویت

متقاضی محترم همکاری با کمبته دفاع از حقوق پیروان ادیان، به استحضار می رساند که این کمیته راسا نمی تواند اقدام به عضو گیری نماید و نیاز است به یکی از طرق زیر درخواست همکاری خود را به این کمیته ارسال نمایید.

الف) چنانچه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عضویت دارید و با یکی از نمایندگی های آن مشغول همکاری هستید، لطفا درخواست خود را از طریق آن نمایندگی به این کمیته ارسال نمایید.

ب) چنانچه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عضویت ندارید و مایل به همکاری با این کمیته هستید، لطفا درخواست عضویت خود را به هیئت رئیسه محترم کانون ارسال نمایید و همانجا متذکر شوید که تمایل به همکاری با این کمیته دارید تا پس از طی روال معمول اداری جهت همکاری به این کمیته معرفی گردید. برای این منظور روی تصویر زیر کلیک کرده تا به صفحه عضوگیری کانون انتقال یابید.

membership-picture-e1402646661880

صفحه عضو گیری کانون