فراخوان جلسه داخلی هانوفر

نشست ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر

بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران

شنبه 11 خرداد 1392 برابر با اول یونی 2013ساعت 30/11

برنامه سازان:

خانم رزا خلیلی:
گزارش و تخلیل خبری موارد نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

آقای آرمین غضنفرپور: تحلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی روز ایران
آقای روزبه کیال قزوینی: تحلیل مسائل حقوق زنان

شعر خوانی: آقایان حسین بهرخو، عزت الله اسدی

بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش
در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم
مکان : فرای سایت هایم ریک لینگن
Freizeitheim Rickligen
Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17 به سمت Wettbergen ، ایستگاه Beekestraße ،
مسئول جلسه : صدیقه جعفری
منشی جلسه : سعید پژوهیان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

این نوشته در فراخوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.