بازداشت یک درویش گنابادی در شیراز

پس از محمدغلی روشن، عصر روز گذشته، محمود هاشمی از دراویش کوار توسط مأموران امنیتی و لباس‌شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مجذوبان نور، مأموران امنیتی و لباس‌شخصی، محمود هاشمی از دراویش کوار را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

این بازداشت عصر روز گذشته بدون ارائه‌ی کارت شناسایی مأمورین و حکم قضایی صورت گرفته است.

آقای محمدعلی روشن از دیگر دراویش گنابادی نیز در همین روز در شیراز بازداشت شد.

این نوشته در اخبار دروایش ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.