فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 یکشنبه  14 ژانویه 2018  ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 14 ژانویه 2018  ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

1.خوش آمد گویی واعلام برنامه وگزارش عملکرد روابط عمومی و جلسه ماه گذشته توسط خانم قریشی (5 دقیقه)

2.گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک 5 دقیقه)

3.گزارش مسئولین کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک 5 دقیقه)

4.گزارش بخش امور رسانه  و بررسی عملکرد آن توسط    ( 10 دقیقه )

5.گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط  آقای بیداروند (5 دقیقه)

6.گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای جمشید غلامی (5 دقیقه)

7.گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای بهروز خسروی (5 دقیقه)

8.گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای جمشید غلامی (10 دقیقه)

9.گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط  اعضاء، خانم دکتر زهرا ارزجانی (5 دقیقه)

10.گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، خانم سیمین مسکینی (5 دقیقه)

11. گزارش کمیته آموزش و پژوهش و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء خانم مریم مرادی (5 دقیقه)

12 .گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای امیر نیلو  (10 دقیقه)

13.پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (30 دقیقه)

  مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

  1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقعراس ساعت 1600 در جلسه لازم و مهم است.

  2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

  3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

  4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

 

معصومه توکلی

جانشین مسئول کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.