فراخوان جلسه سخنرانی مشترک 10 ژانویه 2018 نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی برگزار می کنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و در استانه روز جهانی مذهب و سالگرد زلزله بم

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

غزال معین :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

روز جهانی مذهب

احسان حیاک :

بررسی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحوه اجرایی ان

جمشید غلامی سیاوزان :

در یادمان سالگرد زلزله بم

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش، بحث و گفتگو در پایان سخنرانی ها

زمان: چهارشنبه 10 ژانویه 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Pal talk 

View all

Social, Issues and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy Malaysia

 

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه: غزال معین

ادمینها: سید ابراهیم حسینی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جعفر فرد کریمی

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی  

این نوشته در فراخوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.