گزارش ویدئویی جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر 2017

جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز شنبه مورخ 2 دسامبر 2017 در کشور المان شهر هانوفر به صورت حضوری با حضور اعضای کانون و جمعی دیگر از میهمانان از ساعت 12 به وقت اروپا اغاز گردید در این جلسه اعضای کانون در دیگر نمایندگیهای خارج از کشور المان در فضای مجازی پالتاک بطور چشمگیری حضور داشتند.جلسه در اغاز به معرفی کاندیداهای هیئت رئیسه و کمیته ها و با شعرخوانی خانم سهیلا مرادی اغاز شد. سپس گزارش عملکرد یکساله رادیو اینترنتی کانون توسط اقای جمشید غلامی سیاوزان اعلام گردید و بعد از ان خانم پریسا سامانی برنامه شعرخوانی اجرا نمودند و سپس اقای جمشید غلامی سیاوزان گزارش عملکرد سالیانه بخش صدا و تصویر کانون را ارائه دادند و اقای امیر نیلو هم گزارش عملکرد یکساله نمایندگیهای کانون را ارائه نمودند و در ادامه اقای منوچهر شفایی گزارش بخش کتابخانه کانون و گزارش هیئت رئیسه را ارائه نمودند. در این جلسه اقای جهانگیر گلزار با موضوع خشونت زدایی راهکار زندگی سالم و شاد سخنرانی بسیار زیبایی اجرا نمودند. و در پایان اقای منوچهر شفایی صدر هیئت رئیسه کانون با خوشحالی از عملکرد کانون به اعضای برتر و فعال برگزیده از بخشهای مختلف کانون لوح تقدیر اهدا نمودند .این گزارش به پیوست 9 فایل ویدئویی دیگر میباشد که علاقه مندان میتوانند از لینکهای زیر برای دریافت انها استفاده نمایند.

 

1- شعر خوانی خانم سهیلا مرادی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

2- گزارش عملکرد یکساله رادیو اینترنتی توسط اقای جمشید غلامی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

2- شعر خوانی خانم پریسا سامانی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

4- گزارش عملکرد یکساله بخش صدا و تصویر توسط اقای جمشید غلامی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

5- گزارش عملکرد یکساله امور نمایندگیها توسط اقای امیر نیلو در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

6- سخنرانی اقای جهانگیر گلزار در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017 با موضوع : خشونت زدایی راهکار زندگی سالم و شاد

7- گزارش عملکرد یکساله هیئت رئیسه توسط اقای منوچهر شفایی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

8- گزارش عملکرد یکساله کتابخانه کانون توسط اقای منوچهر شفایی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

9- اهدا لوح تقدیر به اعضاء برتر کانون توسط اقای منوچهر شفایی در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر2017

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.