اطلاعیه 881 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

قضاوت با شما :

اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

اما در تضاد با قوانین یاد شده که در متن آن آزادی انجام‏ مراسم‏ دینی‏، ممنوعیت موُاخذه و تفتیش عقاید، آزادی عقیده، اندیشه و مذهب بطور واضح شرح داده شده است :

 دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای سه شهروند مسیحی کشور آذربایجان و یک مسیحی ایرانی با اسامی « بهرام نسیبوف الخان اوغلو»«یوسف فرهادوف تالت اوغلو»«الدار قربانوف» و«ناصر نورد گُل تپه » با اتهاماتی نظیراقدام علیه امنیت ملی، براندازی نرم نظام با ترویج مسیحیت، ارتباط تشکیلاتی با کلیسا و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی!، مجموعآ 40 سال حکم زندان صادر کرده است.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای کشیش« ویکتور بت‌تمرز»، «هادی عسگری» و «کاویان فلاح محمدی»، هر کدام، حکم ۱۰ سال زندان و برای امین افشار نادری ۱۵ سال زندان حکم صادر نموده و  هریک را به ۲ سال ممنوع‌ الخروجی نیزمحکوم ساخته  است.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران جرم آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی  را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری » میداند و برای آقایان هادی عسگری و کشیش ویکتور بت تمرز نیز جرم « اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» اعلام کرده است.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ضمن محکوم دانستن تمامی محدودیتهای عقیدتی و احکام صادره، که جمهوری اسلامی ایران برای پیروان عقاید مختلفت در ایران منظور داشته است، با استناد به مواد و اصول قانونی که در بالا ذکرشد، براین باورند که :

دولتمردان جمهوری اسلامی عقاید و اندیشه های دینی خود را بر حق دانسته و باورهای  دیگر پیروان ادیان و دگر اندیشان را بر نمی تابند

881

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان وادیان

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.