فراخوان جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 29 یونی 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه کمیته دفاع از محیط زیست

سخنرانی، بحث گفتگو و پرسش و پاسخ

برنامه سازان:                   

            نادر زندی : فعال حقوق بشر 

اخبار نقض حقوق محیط زیست و تحلیل و بررسی در ماه گذشته

            شعر خوانی آقای حسینی: شاعر و فعال حقوق بشر

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

               بهزاد بهرامی: فعال حقوق بشر 

پروانه شکار و ضعف های آن در سازمان محیط زیست

               علی محمدی : فعال حقوق بشر 

رهیافت برنامه ریزی محیط زیست ، مبتنی بر حقوق بشر( بخش 2)

               سامان راکی : فعال حقوق بشر 

                                          محیط بانان در خطر انقراض

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

محل برگزاری:    پالتالک، اتاق کانون ، کمیته محیط زیست    

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

 Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran , mohitzist

چهارشنبه : 29 ماه ژوئن 2016ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه:   سامان راکی

منشی جلسه:  آرش بیل هر

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.