آسیا و حقوق بشر: پرده برداری از افسانه‌ها

Capture

((پاریس) حقوق بشر نیرومندترین ابزاری است که می‌توان برای محکوم کردن بی عدالتی و بنا کردن جامعه‌ی بهتر به کار گرفت. شماری از رهبران در آسیا برای انکار جهان‌شمولی حقوق بشر و توجیه سرکوب، سوء استفاده از قدرت و سیستم سلطه، به‌اصطلاح ویژگی‌های فرهنگی را مورد استناد قرار داده اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارشی با عنوان راززدایی از محافظت از حقوق بشر در آسیا، ادعاهای این رهبران را مورد تحلیل قرار می‌دهد و از افسانه‌های مربوط به رابطه‌ی کشورهای آسیایی با حقوق بشر پرده برمی‌دارد.لطفا ادامه گزارش را از اینجا دریافت کنید

 

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.