متن فارسی گزارش احمد شهید منتشر شد+ PDF

Capture

آژانس کُردپا: پنجمین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران به زبان فارسی انتشار یافت.

گزارش در ٢٥ صفحه توسط وب‌سایت احمد شهید منتشر گردیده است.
افزایش اعدام‌ها، ادامه‌ی اعمال محدودیت آزادی بیان، فشار سیستماتیک بر اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی نظیر کُردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و مسیحی‌ها، نقض حقوق زنان و کارگران از نکات برجسته‌ی گزارش سالانه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران می‌باشد.

احمد شهید گزارش خود را اواخر هفته‌ی گذشته به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

قرار است گزارش پنجم که متن فارسی آن در ذیل می‌باشد،طی ماه دسامبر/آذر ماه امسال درمجمع عمومی سازمان ملل به رأی‌ گذاشته شود.

ترجمه فارسی گزارش احمد شهید را اینجا بخوانید ( PDF)

این نوشته در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.