۴نفر از همراهان عرفان حلقه براي اجرای حكم زندان احضار شدند.

به گزارش اخبار اقلیتهای مذهبی ایران چهار نفر از همراهان عرفان حلقه براي اجرای حكم زندان ،تلفنی احضار شدند. به گزارش اخبار اقلیتها به نقل از عرفان حلقه ؛اردشير شهنواز، محمدرضا افشار، ليلاجماعت و محمد تاجيک پازوکی به منظور اجرای حكم زندان تلفني از سوی دایره اجرای احکام احضار شدند. بنا به اين گزارش آقایان اردشير شهنواز به پنج سال حبس ، محمد تاجيک پازوکی به پنج سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس و خانم لیلا جماعت به یک سال حبس محكوم شده اند. گفتنی است ؛حكم اين چهار تن از همراهان عرفان حلقه در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.