عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن شیراز آزاد شد.

imageبه گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن شیراز پس از گذارندن حکم یک ساله از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
آقاي عدنان رحمت پناه كه به يكسال زندان محكوم گرديد ويكهفته مانده به اتمام دوره محكوميت اجباري مجددا” به يكسال ونيم ديگر محكوم گرديد كه ايشان بحكم ناعادلاته اعتراض نمود و وكيل مدافع پس از پيگيري چند روز پيش از اجراي احكام حكم آقاي عدنان رحمت پناه پس از بررسي محدد از يكسال و نيم حكم تعزيري به دو سال حكم تعليقي تغيير يافت وايشان آزاد شدند
پیشتر با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی به دلیل وخامت جسمی ایشان مدتی آزاد شد اما مجدد جهت گذارندن ادامه حکم زندان به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

این نوشته در اخبار, اخبار بهائیان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.