بایگانی دسته: گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مهر ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مهر ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، مهر 1396

مهر ماه 1396         تهیه و تنظیم ,نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تربیزی گردآوری داده : مصطفی خداکرمی ، محمدحسین ملائی برزی

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، مهر 1396 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در شهریور ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در شهوریور ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در شهریور ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان شهریور 1396

   شهریور ماه 1396 تهیه و تنظیم  ,نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری داده : مصطفی خداکرمی ، محمدحسین ملائی برزی   ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان شهریور 1396 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش و نمودار از : احسان حیاک      Ehsan Hayak با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مرداد 1396

مرداد 1396 تهیه و تنظیم گزارش و نمودارها :  حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری : مصطفی خدا کرمی ، نیما حسابیان 

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مرداد 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، تیرماه 1396

  تیرماه 1396 تهیه و تنظیم گزارش و نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، تیرماه 1396 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1396

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  خرداد 1396 تهیه و تنظیم ، نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری داده ها : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت 1396

     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران                                                                … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت 1396 بسته هستند