بایگانی دسته: گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش و نمودار از : احسان حیاک      Ehsan Hayak با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مرداد 1396

مرداد 1396 تهیه و تنظیم گزارش و نمودارها :  حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری : مصطفی خدا کرمی ، نیما حسابیان 

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مرداد 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، تیرماه 1396

  تیرماه 1396 تهیه و تنظیم گزارش و نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، تیرماه 1396 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1396

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  خرداد 1396 تهیه و تنظیم ، نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری داده ها : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت 1396

     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران                                                                … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنرمندان فروردین 1396

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنرمندان فروردین 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو فروردین 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارشهای ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو فروردین 1396 بسته هستند