بایگانی دسته: گزارش ها

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش های نقض حقوق بشر | پاسخ دهید:

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1396

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  خرداد 1396 تهیه و تنظیم ، نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گردآوری داده ها : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش های نقض حقوق بشر | پاسخ دهید:

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت 1396

     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران                                                                … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش های نقض حقوق بشر | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق هنرمندان فروردین 1396

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو فروردین 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

                                     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران                               … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها, گزارش های نقض حقوق بشر | پاسخ دهید:

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست در ماه اسفند 1395

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست در ماه اسفند 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395 تهیه کننده :احمد هاشمی نژاد آزادی از زندان2 مورد آزادی محمد حسن داوودی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومان هرانا – روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، محمد حسن داوودی، معلم و فعال … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: