بایگانی دسته: کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ایا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارتباط زناشویی را حق هر زن و مرد بالغی میداند که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ اشنایی با تاریخچه حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اشنایی با تاریخچه حقوق بشر و چگونگی تشکیل کمسیون و شورای حقوق بشر و خلاصه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر سخنران : اقای منوچهر شفایی با همکاری کمیته اموزش و پژوهش ادیت و تنظیم صدا : محمد گلستانجو تدوین : … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ اشنایی با تاریخچه حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

بررسی ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند. تابعیت یا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق پناهندگی را مد نظر قرار میدهد و اینگونه عنوان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند